Healing hands…

Healing in the hands...He has the whole world in his hands... He has the whole world in his hands... He has the whole world in his hands... https://youtu.be/jkg2pbwzhys